יום שני - 30/11/2015

קריירה בתרימה

בעלי תפקידים


מר זבולון תומר
 יו"ר מועצת המנהלים

מר יואב אלישוב

מנכ"לד"ר דוד מרקוס
מנהל מחקר ופיתוח
 

מר חיים זגרמן
מנהל מינהל רפואי
 

מר עזגד דור
מנהל ייצוא ופיתוח עסקי
 

גב' רחל מועלם בן-דב
מנהלת תחום פארמה
 


  
 


 
 
ד"ר רות היידן-אידסס
מנהלת הבטחת איכות
 

גב' נילי צוקרמן

מנהלת רכש
 

 
גב' מרב כהן

מנהלת משאבי אנוש


גב' נועה שגב

מנהלת מכירות