מוצרים

מוצרים

סוג רישום

מוצרים

חיפוש לפי האלף בית: אות A
4 פריטים
Acnetrim

Acnetrim

Acnetrim is indicated for the treatment of inflammatory popular lesions of acne vulgaris.

תרופת מרשם

ללקוחות קופות חולים:

Form :

Topical Solution

Presentation :

Dab-on bottles of 25ml

Indication :

Anti-acne

Composition :

Erithromycin base 2%

Allegro

Allegro

Fluticasone Propinate 0.05% w/w

Non prescription drug

ללקוחות קופות חולים:

Form :

Nasal spray

Presentation :

15 ml, equivalent to approx. 120 doses

Indication :

Prophylaxis and treatment of seasonal allergic rhinitis including hay fever and perennial rhinitis

Composition :

Fluticasone Propinate 0.05% w/w

Aphtagone Zn Spray

Aphtagone Zn Spray

PVP-Polyvinylpyrrolidone, Taurine, Zinc gluconate

אמ"ר

ללקוחות קופות חולים:

Form :

Oral Spray

Presentation :

Spray in an 15ml bottle.

Indication :

Helps soothe the pain and assits in the treatment of aphthae and oral cavity lesions.

Composition :

PVP-Polyvinylpyrrolidone, Taurine, Zinc gluconate

Apthagone Zn Gel

Apthagone Zn Gel

PVP-Polyvinylpyrrolidone, Taurine, Zinc gluconate

אמ"ר

ללקוחות קופות חולים:

Form :

Oral Gel

Presentation :

Gel in an 8ml plastic tube with applicator.

Indication :

Helps soothe the pain and assits in the treatment of aphthae and oral cavity lesions.

Composition :

PVP-Polyvinylpyrrolidone, Taurine, Zinc gluconate