מוצרים

מוצרים

סוג רישום

מוצרים

חיפוש לפי האלף בית: אות H
4 פריטים
Histafed

Histafed

Pseudoephdrine Hydrochloride 60 mg, Triprolidine Hydrochloride 2.5 mg

תרופה ללא מרשם

ללקוחות קופות חולים:

Form :

Tablets

Presentation :

blister of 20 tabs

Indication :

Relief of congestion

Composition :

Pseudoephdrine 60 mg, Triprolidine 2.5 mg

Histafed Compound Linctus

Histafed Compound Linctus

Codeine phosphate 5mg/5ml, Pseudoephedrine Hydrochloride 30mg/5ml, Triprolidine Hydrochloride 1.25 mg/5ml

תרופת מרשם

ללקוחות קופות חולים:

Form :

Syrup

Presentation :

115 ml bottle

Indication :

Symptomatic relief of cough

Composition :

Codeine phosphate 5mg/5ml, Pseudoephedrine 30mg/5ml, Triprolidine 1.25 mg/5ml

Histafed expectorant

Histafed expectorant

Guaiphenesin 100 mg/5ml, Pseudoephedrine Hydrochloride 30 mg/5ml, Triprolidine Hydrochloride 1.25 mg/5ml

תרופה ללא מרשם

ללקוחות קופות חולים:

Form :

Syrup

Presentation :

115 ml bottle

Indication :

Allergic cough

Composition :

Guaiphenesin 100 mg/5ml, Pseudoephedrine 30 mg/5ml, Triprolidine 1.25 mg/5ml

Histazine

Histazine

Cetirizine dihydrochloride 10mg Cetirizine 0.1% w/w

תרופה ללא מרשם

ללקוחות קופות חולים:

Form :

Tablets
Syrup

Presentation :

Blister of 10 tabs (packs of 10 or 20 tablets)
115 ml bottle

Indication :

Allergy

Composition :

Cetirizine 2HCl 10mg
Cetirizine 0.1% w/w