מוצרים

מוצרים

סוג רישום

מוצרים

חיפוש לפי האלף בית: אות R
1 פריטים
Relaxine

Relaxine

Valerian dry extract 500 mg

תרופה ללא מרשם

ללקוחות קופות חולים:

Form :

Coated tablets

Presentation :

15 coated tablets in a box

Indication :

Relaxing agent, treatment of stress related insomnia.

Composition :

Valerian dry extract 500 mg